LifeClean testremsor

Kontrollera enkelt mängden aktivt ämne i LifeClean

LifeClean har en antimikrobiell och avdödande effekt så länge som vätskan är gul/grön. Därmed kommer produkten med en inbyggd färgindikator. I de fall då okulärbesiktning inte är tillräckligt så rekommenderas LifeCleans testremsor.

High-level klordioxid (CIO2) testremsor som anger LifeCleans styrka i PPM (parts per million). Ett snabbt, pålitligt och objektivt mätinstrument vid spädning och utvärdering av optimal desinfektionsstyrka, samt ett viktigt verktyg för att motverka svinn.

  • Testremsorna mäter klordioxidstyrka mellan 0-500 PPM – i intervall som vanligtvis förknippas med användning i desinfektions- och rengöringsrutiner.
  • Intervallen är kalibrerade till färgkartor i intervallen 0, 10, 25, 50, 100, 250 och 500 PPM.
  • Felintervall +/- ½ färgkartintervall
  • Detektionsgräns: 5 PPM

LifeClean testremsor