LifeClean-metoden för PFAS-sanering av brandskumstankar

Om LifeClean-metoden

LifeClean International AB har utvecklat en effektiv saneringsmetod av PFAS i brandskumstankar. PFAS är en grupp miljö- och hälsoskadliga ämnen som tidigare använts i stor skala som ingrediens i b.la. brandskum. Framgångsrika kundtester av LifeCleans metod har redan genomförts.

Fram tills nu har det inte funnits ett effektivt sätt att sanera PFAS-kontaminerade tankar till den låga nivå som krävs för att säkert kunna användas framgent. Kundtester har påvisat att ≥99,985 % av PFAS-ämnen kan frigöras och sköljas ut från tankarna. Metoden innefattar produkter från två av koncernens bolag – LifeClean International och Kempartner.

För mer information och kundförfrågningar, vänligen använd kontaktformuläret nedan.

Om testresultatet

Laboratorium: Eurofins Water Testing Sweden AB
Prover: PFAS 35, PFAS SLV11, PFAS 4, TOP-analys
Resultat: Testerna utvärderade en stor mängd enskilda PFAS-ämnen, inkl. de cancerogena och reproduktionstoxiska ämnena PFOS och PFOA som används i brandskum. LifeClean-metoden uppvisade mycket positiva resultat med ≥99,985 % av PFAS-ämnen i tankarna frigjorts. 

Bilder från sanering:

Kontaktformulär