Om LifeClean International AB

LifeCleans historia

LifeClean International AB är ett svenskt företag med säte i Uddevalla som grundades år 2012 efter ett forskningssamarbete med forskare från Örebro Universitetssjukhus. Målet var att ta fram ett spordödande medel, som resulterade i LifeClean Desinfektion - en världsunik, patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion.

Sedan start har vi samarbetat med flertalet forskningsinstitut och betydande aktörer på marknaden för att driva utvecklingen av desinfektionsprodukter och infektionskontroll framåt. Vi bedriver idag forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av våra desinfektionsprodukter med missionen att bidra till marknadens kunskap för att förbättra den globala hälsan.

Vår Vision

Vi värnar om människa, djur och natur. LifeClean International bidrar till allas välbefinnande genom att vara världsledande inom miljövänliga high-level desinfektionslösningar.

Vår värdegrund

Vi efterlever våra värderingar om att förhålla oss på ett sätt som grundas på att vi är sanna, affärsmannamässiga och långsiktiga.