Finansiell kalender

februari 16 2023
Bokslutkommunike 2022
mars 15 2023
Årsredovisning 2022
april 05 2023
Årsstämma 2023
maj 05 2023
Delårsrapport Q1 2023
augusti 30 2023
Delårsrapport Q2 2023
november 24 2023
Delårsrapport Q3 2023
februari 16 2024
Bokslutskommuniké 2023
april 08 2024
Årsstämma