Styrelse och revisor

Ragnar Krefting Styrelseordförande

Styrelseledamot och grundare sedan start 2012

Född: 1970 

Utbildning mm: Entreprenör sedan 1990.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande, vd och CEO i TVR Sport & Näringsliv AB. Styrelseordförande i Krefting Finans AB, Anoxia Holding AB, HEFT AB. Styrelseledamot i Mavshack AB (publ), Krefting Holding Int. AB, Add Benefits Europe AB, Kempartner AB, Kemibolaget Ocean AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i AB IGRENE (publ), Take Care Trading AB.

Innehav i LifeClean International: 7 255 281 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja Nej
Martin Litborn Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1985

Utbildning mm: Bachelor of Business Administration, Stockholms Universitet. Martin har en bakgrund inom media & teknik med fokus på webb.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i The Be Company AB. Styrelsesuppleant i Föräldrakooperativet Krubban ek.för.

Tidigare uppdrag: EVD i Vertical Ventures AB (publ), EVD i Vertical Ventures No1 AB, styrelseledamot i Wifog Sverige AB, Litborn Produktion AB och Savey Int AB.

Innehav i LifeClean International: 230 000 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja Nej
Petra Sas Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1977 

Utbildning mm: Matematik och ekonomi, Stockholms universitet. Över 20 års erfarenhet från finans och Fintech.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i LeanOn AB, The Board Station AB. Styrelseledamot i Kempartner AB, Kemibolaget Ocean AB, Sashed AB, Sassets AB. Styrelsesuppleant i Crementa AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Swedish Securities Dealers Association (Svensk Värdepappersmarknad), Invuo Technologies, Goobit. 

Innehav i LifeClean International: 60 000 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Ja

Ja

Won-Suck Song Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1967

Utbildning m.m. Har utbildats i maskinteknik vid KTH i Stockholm. Gedigen erfarenhet inom framför allt media, telekom, fintech, IoT och e-commerce. 18+ års operativ erfarenhet från Kinnevikgruppen på seniora ledarskapspositioner. Dokumenterad erfarenhet av global expandering.

Andra pågående uppdrag: NA.

Tidigare uppdrag: Global Fashion Group S.A

Innehav i LifeClean International: 0

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Ja

Ja

Revisor

Bengt Larsson Revisor

Advertus Revision AB