Ledning

Fredrik Löf Tillförordnad VD

Tf VD sedan 2021-08-02

Född: 1970

Utbildning mm: DHIM Marknadsekonom, VD och grundare av Kempartner AB, VD i Kemibolaget OCEAN, Ägare och VD i Fastighetsbolaget Boxen AB, Kemibolaget i Bromma AB, Pure Living AB.

Andra pågående uppdrag: Constator Redovisning AB, Tyresö Sportcenter AB, Trollbäckens Tennisklubb.

Innehav i LifeClean International: 737 667 aktier

Louise Hansson tf CFO

tf CFO sedan 2022-04-13

Född: 1992

Utbildning mm: Civilekonom. Redovisningsekonom Varner Retail AB och Meritmind AB, Ekonom Riksbyggen, Business controller LifeClean International AB.

Caroline Göransson Kvalitetschef LifeClean International AB

Kvalitetschef LifeClean International AB sedan 2021

Född: 1982 

Utbildning mm: Master of science utbildning i Kemisk Biologi, Marknadschef Antivenena AB, VD samt Försäljningschef KemRisk Sweden AB, Ansvarig för forskning och utveckling Kempartner AB, Kvalitetschef LifeClean International AB

Andra pågående uppdrag: Styrelsemedlem (kassör) SEPAWA Norden.

Innehav i LifeClean International: 0 aktier.

Fredrick Joelsson Fabrikschef Kempartner, fabrikschef LifeClean International sedan 2021

Fabrikschef LifeClean International sedan 2021

Född: 1973

Utbildning mm: El tele Linköping, Datateknik & Micro elektronik Jönköping, Driftansvarig TruTest, Kemibolaget 1996-2002, Fabrikschef Kempartner 2002-nn, Fabrikschef LifeClean 2021-nn.

Andra pågående uppdrag: 0

Innehav i LifeClean International:  0 aktier

Melodi Khoei Nordisk försäljningschef LifeClean International AB

Nordisk försäljningschef LifeClean International AB sedan 2022

Född: 1979

Utbildning mm: Lång försäljningserfarenhet inom desinfektion, hälsa och kosmetik. Dokumenterade framgångar inom strategiskt och operationellt försäljningsarbete, samt affärsutveckling och offentliga och privata upphandlingar. National Key Account Manager på Kiilto, KAM på CSS Hygien A/S m.m.

Andra pågående uppdrag: 0

Innehav i LifeClean International:  0 aktier

Frank Schmit Internationell försäljningschef

Internationell försäljningschef sedan 2021

Född: 1971

Utbildning mm: Mångårig och mångfacetterad erfarenhet av marknadsföring, kommunikation och försäljning, i synnerhet att uppnå mätbara mål. Tidigare erfarenheter inkluderar b.la. Tango, Luxair, Luxemburg Röda Korset samt GM för Procter & Gamble Luxembourg. Utöver Internationell försäljningschef för LifeClean International tjänstgör Schmit även som professor i marknadsföring och försäljningsteknik vid LLLC.

Andra pågående uppdrag: 0

Innehav i LifeClean International: 0 aktier