Bolagsstyrning

LifeClean International AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades i Sverige den 2 juli 2012. LifeClean Internationals verksamhet bedrivs enligt svensk rätt och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Uddevalla kommun.