Investor relations

Varför investera i LifeClean?

LifeClean är ett internationellt inriktat innovationsbolag i expansiv tillväxtfas. Med en unik och patenterad kemi, affärsområden med stor och växande potential, skalbar produktionsanläggning, strategiska distributörsavtal och industriella partners samt med ytterligare innovationsprojekt under genomförande och i pipeline har bolaget stora möjligheter till kraftig expansion framöver. LifeCleans försäljning översteg 25 miljoner kronor första halvåret 2020 och bolaget går med vinst trots stark tillväxt.

Marknad:

Den globala marknaden för ytdesinfektionsmedel förväntas nå cirka 30 110 miljoner USD år 2027, från cirka 840 miljoner USD år 2019. LifeCleans primära marknadssegment består av matindustrin, jordbruk, offentlig miljö samt vården.

LifeClean gör sig nu redo för en storskalig internationell expansion i strategiska länder som Tyskland och Storbritannien och kort därefter USA. 

Patent:

LifeCleans kemi är patenterad och skyddad. I skrivande stund har patentskydd beviljats i 25 länder runtom i världen. 

LifeClean är ett innovationsbolag med research & development i sitt DNA. Som ett resultat pågår ständigt utvecklingsarbete i bolaget och ytterligare en svensk patentansökan är inlämnad för ny applikation av sin kemi.

Produkten:

LifeCleans produkt är ett klassificerat high-level ytdesinfektionsmedel. Det innebär att det uppnått s.k. maximal antimikrobiell effektivitet och därmed klarar av de hårdaste testerna mot sporer, virus och bakterier. Avdödningen sker genom att medlet penetrerar cellmembranet, oxiderar mikroorganismen och slutligen bryter ner cellens DNA och RNA, vilket också motverkar resistensutveckling. 

Produkten avdödar sporer, svamp, biofilm, bakterier samt virus, och hindrar uppkomsten av multiresistens hos mikroorganismer. Därtill är produkten klassad säker för miljö, människa, djur och natur. Slutligen är LifeClean Desinfektion marknadens mest ideala lösning då det gäller effektivitet och dess snabba verkningstid.

LifeCleans kemi är inte bara patenterat och unik utan även bevisad. Vi verifierar alltid produktens effektivitet genom tredjepartsaktörer i enlighet med gällande EN-standarder. Produkten b.la. testats mot coronavirus med resultatet total avdödning inom 30 sekunder.

Se faktablad för komplett redovisning över mikrobiologisk effekt.

LifeClean har startat inledande industriella partnerdiskussioner för att se på möjligheterna att använda bolagets patenterade kemi inom andra applikationsområden, så som handdesinfektion, wipes, sårvård och desinfektion av virus i luften bland annat.

Skalbar produktion:

LifeClean investerade i en ny produktionsanläggning under 2019. Produktionsanläggningen har under våren 2020 visat att den är skalbar och kan leverera stora volymer. Vid behov finns även industriella partners som kan skala upp produktionen ytterligare. LifeClean producerade och levererade 700 000 liter under första halvåret 2020 med en försäljning över 25 miljoner kronor under samma period.

Personal & partners:

LifeClean har ynnesten att attrahera ett starkt humankapital genom både personal och partners. Bland personalen inkluderas experter inom mikrobiologi, kemi och infektionsprevention samt erfaren säljpersonal. Kompetensförsörjningen kompletteras av externa samarbeten med ledande forskare från svenska och internationella universitet, från högst meriterade branschaktörer samt genom strategiska distributörsavtal. Därtill har lednings- och styrelsebefattningar bevisad kompetens bland nyckelområden såsom affärsutveckling och innovationsarbete samt medicinsk och regulatorisk kompetens.  

Senaste rapporten


Prenumerera

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.

Kommande händelser

april 05 2023
Årsstämma 2023
maj 05 2023
Delårsrapport Q1 2023