Integritetspolicy

Google Analytics

Den här webbsidan använder Google Analytics, en tjänst som samlar in och hanterar data, för att mäta antal besök och användning på hemsidan. Vi använder denna tjänst enbart för att få insikt i och förbättra din användarupplevelse och funktionaliteten på hemsidan genom samlad data.

Vi använder inte cookies för reklamändamål (d.v.s. vi använder inte annonserings- och remarketingfunktionerna i Google Analytics och samlar därför inte in någon data för detta ändamål).

Läs mer om Googles integritetspolicy här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv

Cookies

Data som samlas in via Google Analytics sker genom användning av s.k. cookies. En cookie är en textfil som lagras på din dator. Data som samlats in via dessa cookies skickas till Googles servrar och lagras i 26 månader från det datum du besökt hemsidan. Exempel på data som samlas in är generell information så som: språk i din webbläsare, vilka sidor du besökt på hemsidan, typ av enhet som du använder och dess upplösning etc.

Insamlade data är anonym och kan inte kopplas tillbaka till dig (d.v.s. din ip-adress anonymiseras innan den lagras i Google Analytics).

Läs mer om Googles generella sekretesspolicy här: https://policies.google.com/privacy

Läs mer om Google Analytics användning av cookies här: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Läs mer om IP-anonymisering här: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en

Observera att du har rätt att avsäga dig (opt-out) och förhindra att Google Analytics samlar in och använder din data.

Till detta har Google ett verktyg som du hittar här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Behandling av personuppgifter på LifeClean International AB
För LifeClean International AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du som t ex kund, leverantör, medarbetare eller kandidat kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter finns längre ner i policyn.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig
Vid varje givet tillfälle så är det HR-ansvarig som är ansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom LifeClean International AB:s verksamhet.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
För kunder och leverantörer behandlar vi i huvudsak namn, mailadress, telefon. Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt t ex bokföringslagen.

För medarbetare behandlar vi i huvudsak namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter om närmast anhörig. Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter, till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller andra system. De är då personuppgiftsbiträden till oss på LifeClean. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Kontakta GDPR@lifeclean.se.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta HR-ansvarig som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Kontakta HR-ansvarig på GDPR@lifeclean.se om du har frågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår Integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.