FAQ

Frequently asked questions

LifeClean Desinfektion är ett ytdesinfektionsmedel som har effekt mot virus, bakterier, sporer, biofilm, mögel och svamp och som är för alla typer av ytor och material.

LifeClean Desinfektion är till för att användas på ytor så som handtag, möbler, golv, väggar, toaletter, utrustning, verktyg, redskap, kök, stall, bilen, träningsmaskiner, elektronik etc. LifeClean Desinfektion fungerar på alla typer av material så som plast, gummi, glas, trä, textilier och stålytor.

Vi rekommenderar att man torkar av eller sköljer av stålytor efter kontakttiden (2 minuter) då vissa stål kan reagera med desinfektionsmedlets PH-värde och eventuellt skapa missfärgningar. LifeClean Desinfektion kan också ha en blekande effekt på vissa textilier, precis som exempelvis en citron som har samma PH-värde som LifeClean Desinfektion. 

Ja, LifeClean har en bevisad effekt mot Coronavirus på 30 sekunder. LifeClean Desinfektion är testat av oberoende laboratorium enligt EN-standarder.

Ja. LifeClean är utvärderad och testad av två oberoende laboratorier av högsta dignitet och har en bevisad effekt mot humant SARS-CoV-2 (Covid-19):

  • Totalförsvarets forskningsinstitut FOI har utvärderat och testat produkten mot covid-19 och bekräftar en avdödande effekt.
  • Statens veterinärmedicinska anstalt har utfört omfattande tester med slutsatsen att LifeClean totalt avdödar humant SARS-CoV-2 vid så låg koncentration som 50 PPM och efter enbart 30 sekunder.

Nej, du behöver inte någon typ av skydd vid användning av LifeClean Desinfektion. Vi rekommenderar dock att följa de lokala riktlinjerna för arbetsmiljö och använda personligt skydd vid desinficering av kontaminerade utrymmen där smittspridning är en risk. LifeClean Desinfektion är fri från farosymboler enligt säkerhetsdatablad. Säkerhetsblad finnas att laddas ner här.

Alkoholbaserade desinfektionsmedel avdunstar, vilket gör att re-applicering kan behövas flera gånger för att uppfylla den kontakttid som krävs för att eliminera mikroorganismen. Alkoholbaserade desinfektionsmedel kan också skapa resistens hos bakterier, vilket LifeClean Desinfektion inte gör.

Kontakttid är den tid som krävs för att ett desinfektionsmedel ska verka och torkningstiden är den tid som en fuktad yta torkar upp på. Ett desinfektionsmedel är verkningslöst om kontakttiden är längre än torktiden.

LifeClean Desinfektion ska förvaras i sin originalförpackning, oåtkomligt för direkt solljus och svalt, gärna i kylskåp. Öppnad flaska håller i fyra veckor, märk öppnad flaska med öppningsdatum. Är du osäker på om produkten fortfarande har effekt, kontrollera att vätskan fortfarande är ljusgul och har en doft av pool. Då finns effekten kvar.