PFAS-sanering av brandskumstankar

Möt våra nya familjemedlemmar

Den ideala high-level desinfektionslösningen

RE-open: desinfektion mot SARS-CoV-2 (covid-19)

LifeClean - Effektivt desinfektionsmedel

Utvecklad i Sverige

Klinisk bevisad effekt

Effektiv mot Corona

Utvecklar ej Multiresistens

Tar bort biofilm

Kontakttid 30 sek - 2 min

Kliniskt testad High-level desinfektion

Den ideala lösningen – på flera globala problem

Vi är stolta över att erbjuda produkter som bemöter flera av mänsklighetens största utmaningar. Redan 2014 slog WHO fast att kampen mot dödliga sporer, virus och bakterier är det enskilt största hotet mot folkhälsan runt om i världen. Därtill har tillväxten av multiresistenta bakterier kallats ”vår tids största hot” och vi får alltmer kunskap om de förödande konsekvenserna av biofilm. Sammantaget ökar marknadens krav och efterfrågan på kliniskt bevisade och effektiva desinfektionsprodukter. Därför har vi utvecklat LifeClean Desinfektion, en revolutionerande lösning på flera av dessa globala problem.

Den ultimata desinfektionslösningen

LifeCleans desinfektionsmedel har bevisad effekt mot några av de allra dödligaste mikroorganismerna och eliminerar biofilm, utan att orsaka resistensutveckling. Med målet att påverka framtiden har vi utvecklat den ultimata desinfektionslösningen – utan alkohol, fritt klor eller quats. Med LifeClean skapar vi rena och säkra miljöer, utan att klassificeras som skadlig för vare sig användare eller natur. 

CE-märkt desinfektion

CE-märkta produkter

Godkända för icke-invasiva medicintekniska produkter. High-Level desinfektionsmedel.

Användningsområden för desinfektionsmedel

Användningsområden

Skonsam och effektiv. Användbar i alla typer av miljöer, från djurhållning till vården.

Vad är unikt med LifeClean Desinfektion?

LifeClean Disinfectant är klassificerad som high-level desinfektion, vilket innebär en bevisad maximal antimikrobiell effekt mot hela det mikrobiella spektrumet. Från några av de allra dödligaste mikroorganismerna till mer vanligt förekommande virus och bakterier.

LifeClean har bevisad effekt mot bland annat:

  • Sporer som Clostridium difficile och Bacillus subtilis
  • Virus som SARS-CoV-2 (covid-19), EHV, Norovirus och Calici (vinterkräksjukan)
  • Bakterier som E. coli, Salmonella och Listeria
  • Svampar som Candida albicans och Aspergillus brasiliensis (svartmögel)
  • Eliminerar biofilm
  • Effektiv även mot multiresistenta bakterier som MRSA och Acinetobacter
  • Förhindrar ytterligare resistensutveckling genom att förhindra proteinbildning och RNA-formation och inaktivera DNA och DNA-reproduktion – med LifeClean finns ingen risk för utveckling av resistens.

Effektiv och skonsam - samtidigt

Parallellt med de mikrobiella utmaningarna ställs allt hårdare krav på kemiska produkter. Desinfektionsmedel är ett måste för att bekämpa smittämnen, förebygga infektioner och motverka epidemier. Samtidigt växer kraven ifrån marknaden och regulatoriska aktörer på bevisat effektiva och snabba desinfektionsprodukter med full dokumentation och som är mer skonsamma för användare, djur och natur.

Vi är därmed stolta över att vi med LifeClean Disinfectant lyckats med något världsunikt – att erbjuda en high-level desinfektion med full dokumentation och kort kontakttid som är mer miljöanpassad än rivaliserande kemier och som inte är klassificerad som skadlig för vare sig användare eller miljö.

Desinfektionsmedel med bevisad effekt mot covid-19

Utvärderad och testad av två oberoende laboratorier av högsta dignitet.

Bevisad effekt:
LifeClean avdödar SARS-CoV-2 efter enbart 30 sekunder.

Totalförsvarets forskningsinstitut FOI har på uppdrag av LifeClean International AB utvärderat och testat produkten LifeClean Disinfectant gentemot SARS-CoV-2 (covid-19) – FOI bekräftar en avdödande effekt.
Statens veterinärmedicinska anstalt har utfört omfattande tester med slutsatsen att LifeClean totalt avdödar humant SARS-CoV-2 vid så låg koncentration som 50 PPM och efter enbart 30 sekunder.

Våra desinfektionsprodukter

LifeCleans hjärta och själ ligger i vår unika och patenterade kemi. Utöver världsledande kemi är vårt mål att erbjuda våra kunder en komplett lösning med appliceringsmaskiner och andra tillbehör - för ett optimalt resultat!

LifeClean Desinfektion

LifeClean Desinfektion

LifeClean Desinfektion

LifeClean Hygiene

LifeClean Hygiene

LifeClean Hygiene

LifeClean testremsor

LifeClean testremsor

LifeClean testremsor

Användningsområden

LifeClean International erbjuder en patenterad desinfektion för utrustning och ytdesinfektion av tex golv,
väggar, möbler och vanliga tagytor. Revolutionerande och världsunikt i sitt slag, kan vi med LifeClean
Desinfektion erbjuda våra användare inom många olika affärsområden en komplett lösning, från allrengöring
till desinficering som minskar smittspridning och infektioner. Lika användbart inom livsmedelsindustri &
agrikultur som på kontor, restaurang och skola.

Restaurang och livsmedel

Restaurang och livsmedel

Agrikultur och djurhållning

Agrikultur och djurhållning

Skola och omsorg

Skola och omsorg

Veterinärer

Veterinärer

Företag och kontor

Företag och kontor

Offentliga verksamheter

Offentliga verksamheter

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Träningsanläggningar och gym

Träningsanläggningar och gym