RE-open: desinfektion mot SARS-CoV-2 (covid-19)

LifeClean Desinfektion är utvärderad och testad av två oberoende laboratorier av högsta dignitet. Bevisad effekt: avdödar humant SARS-CoV-2 med enbart 50 PPM och efter enbart 30 sekunder.

Efter nedstängningar och restriktioner är vi många som i och med den annalkande våren ser ett löfte om inte bara ljusare tider utan en återgång till ett mer normalt liv.

• SARS-CoV-2 är ett höljeförsett virus i coronaviridae-familjen • Högst smittsamt • Orsakar sjukdomen covid-19 • Sprids framför allt genom droppsmitta men även indirekt kontaktsmitta (förorenade objekt och ytor)

Trots vår längtan att gå tillbaka till det som var så behöver vi bli bättre för att öppna upp på ett hållbart och säkert sätt. Vi har granskat smittskyddsrekommendationer och covid-19-riktlinjer från nationella myndigheter och internationella organisationer. Det finstilta i underlaget kan skifta men kontentan är glasklar: synlig smuts ska avlägsnas manuellt med rengöringsmedel/tvål och vatten innan det osynliga ska desinficeras. Underlaget slår också fast vi alla behöver rengöra och desinficera ofta och regelbundet.

Det man ser och inte ser – rengöring och desinficering går hand i hand:

Det är lätt att tro att rengöring och desinficering är samma sak – men tro inte att en yta är säker bara för att den ser ren ut, den kan fortfarande vara full av virus och bakterier. Därmed är det viktigt att arbeta på ett sätt som verkligen eliminerar smittämnen. För organiskt rena, och därmed trygga, ytor så rekommenderas båda – både under och efter pandemin!

Rengöring med tvål eller rengöringsmedel samt mekanisk bearbetning avlägsnar synlig smuts och föroreningar från en yta. Dessutom säkerställer rengöring att smittämnen inte kan skyddas av smutsen. Desinficering å andra sidan innebär att man eliminerar smittrisken. I LifeCleans fall har vi bevis på total eliminering av SARS-CoV-2 med bara 30 sekunders kontakttid.

Hur ofta behöver jag rengöra och desinficera?

Det enkla svaret är ofta och regelbundet.

Det lite längre svaret är att det beror på din riskbedömning. Exempelvis rekommenderar WHO att klassificera miljöer som lågrisk, medelrisk eller högrisk. Vid medelrisk – dvs. frekvent kontakt med allmänheten eller andra människor samt där en meters avstånd inte kan garanteras – krävs rengöring och desinficering minst två gånger om dagen av föremål och ytor som berörs regelbundet, inklusive alla delade rum, ytor, golv, badrum och omklädningsrum.

En vanligt förekommande rekommendation att identifiera vanliga tagytor – dvs. de ytor och objekt som ofta berörs – och vid behov prioritera dessa i rengörings- och desinfektionsrutinerna. Vanliga tagytor oavsett verksamhet inkluderar bord, receptions- och kassadiskar, dörr- och ljusvred, handtag och ledstänger, telefoner och touchskärmar, tangentbord och kranar och handfat.

För allmänna ytor:

För offentliga lokaler och allmänna utrymmen – dvs. där många människor vistas och ofta rör vid ytor – krävs extra insatser. Finska Arbetshälsoinstitutets riktlinjer stipulerar exempelvis städning varannan till var fjärde timme under pandemin medan amerikanska CDC rekommenderar att vanliga tagytor i offentliga miljöer, ex. kundvagnar, betalmaskiner, varuautomater och bankomater, pennor och kassadiskar m.fl. bör rengöras och desinficeras innan varje användande eller så ofta som möjligt.

Desinfektionsmedel:

När behovet är utrett och tagytor är identifierade är det dags att välja rengörings- och desinfektionsmedel. För desinfektionsmomentet finns det flera parametrar som bör tas i beaktning:

  LifeClean
• Har desinfektionsmedlet bevisad effekt mot SARS-CoV-2? Ja.
• Vilka andra mikroorganismer behöver du skydda dig emot? Avdödar ditt desinfektionsmedel dessa? Högsta klassificering med bevisad bredspektrumeffekt mot sporer, bakterier, mykobakterier, jäst och svamp samt virus.
• Är desinfektionsmedlets kontakttid tillräckligt kort för tids- och kostnadseffektiv desinfektion? Ja. 30 sekunder för SARS-CoV-2, full bredspektrumeffekt inom två minuter. Ingen återapplicering behövs.
• Kan desinfektionsmedlet appliceras på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt? Ja. Allt ifrån traditionella tekniker som trigger/spray/pump och mikrofiberduk eller servett, till spray- och foggingmaskiner, centrala system med flera.
• Är desinfektionsmedlet skonsamt mot användare och enkelt att använda? Inte klassificerad som farlig och utan farosymboler på flaskan. Färdigblandad produkt. Utan farliga restprodukter.
• Är desinfektionsmedlet kompatibelt med dina ytors material (rostfritt stål, textil, PVC, glas, m.m.)? Bred materialkompatibilitet (rostfritt och galvaniserat stål, aluminium, trä, glas, målade ytor, polypropen, polyeten, PET, vinylgolv, PVC, gummi och textilier.

För rengöringsmomentet rekommenderas ett milt alkaliskt universalrengöringsmedel. Vårt systerföretag Ocean har ett komplett sortiment av rengöringsprodukter som inte bara är effektiva utan även det bästa valet utifrån miljösynpunkt, vi rekommenderar Oceanprodukten Allrent.

Ta hjälp av den ideala lösningen:

Ett problem är att traditionell desinficering ofta är tids- och kostnadskrävande. Traditionella metoder som sprutmunstycke och trasa är ofta ineffektiva och många desinfektionsmedel har en lång kontakttid (dvs. verkningstiden då ett desinfektionsmedel måste fukta ytan för att nå sin effektivitet). Därtill brister ofta täckningsgraden av desinfektionsmedlet.

Vi rekommenderar den ideala lösningen – att applicera LifeClean, det ideala desinfektionsmedlet, med marknadens ideala appliceringsmaskiner. LifeClean Aer och Aquae är effektiva och snabba fogging- respektive spraymaskiner som säkerställer snabb, effektiv och säker desinficering medan LifeClean Misty är en smidig spraymaskin som är enkel att ta med sig.

LifeClean familjen

Några tips på vägen

Trots goda intentioner blir det lätt fel. Därmed är det viktigt att vid rengöring och desinficering arbeta på ett sätt som undviker att förflytta smuts och smittämnen. Best practice är därmed att arbeta ifrån de renaste till de smutsigaste ytorna och att arbeta uppifrån och ner. Därmed undviker du att föra smittämnen ifrån en utsatt till en mindre utsatt yta och du undviker korskontaminering. Vid mekanisk verkan ska moppen, servetten eller trasan föras över en yta i en s-formad rörelse.

Sammanfattning:

  • Vid prioritering – rengör och desinficera alltid vanligt förekommande tagytor först.
  • Rengör och desinficera regelbundet och ofta – minst en gång/dag för allmänna ytor på ex. kontor. Tagytor ska rengöras och desinficeras minst två gånger/dag.
  • I allmänna utrymmen eller där misstänkt smitta kan ha förekommit – rengör och desinficera minst två gånger/dag. Tagytor ska rengöras och desinficeras varannan till var fjärde timma.
  • Välj ett desinfektionsmedel med bekräftat effektivitet mot humant coronavrius (minst 4 log10 reducering).
  • I så stor utsträckning som möjligt, välj engångsmaterial. Städmaterial ska desinficeras efter användning. LifeClean är den ideala lösningen för desinficering av inte bara ytor utan även städredskap såsom golvmoppar.
  • Milt alkaliskt universalrengöringsmedel rekommenderas för rengöringsmomentet.
  • Rengör alltid från rent till smutsigt för att undvika att sprida smuts och smittämnen till mindre utsatta områden.
  • Rengör alltid uppifrån och ner.
  • Använd alltid en S-formad rörelse.