Miljöpolicy

Miljöpolicy LifeClean International AB

LifeClean International AB producerar och tillhandahåller vattenbaserade miljöriktiga desinfektionslösningar för hälso- & sjukvård, industri och städbranschen.

Vi skall verka för att våra produkter har en optimal effekt med minimal miljöpåverkan i produktens hela livscykel. En miljöinriktad produktutveckling skall ständigt vara i fokus och miljöutvecklingen skall ligga före miljömyndigheternas krav.

Vi strävar efter att i möjligaste mån minska vår förbrukning av oljebaserade råvaror och emballage och ersätta dessa med förnyelsebara råvaror och återvunnen plast. Våra lösningar är idag de mest miljöriktiga som finns på marknaden för både yttre och inre miljö samt vid användning.

Vi skall verka och arbeta för att ta ansvar och hänsyn till kommande generationer vid utveckling av våra produkter och emballage så att de inte skall påverka nästa generations hälsa och miljö.

En miljöriktig och effektiv organisation med välutbildad personal skall understryka våra ambitioner till ständig förbättring mot en hållbar utveckling. Lagar och andra krav skall följas eller överträffas.

LifeClean Internationals dotterbolag är certifierade som världens första klimatneutrala produktion och första klimatneutrala produkt. Denna ambition genomsyrar även LifeCleans arbete gentemot en klimatneutral produktion och produktserie. Vi har satt som mål att verksamheten ska vara klimatneutral till år 2025.

En god kommunikation med våra kunder om miljöeffekten av våra produkter skall ge oss marknadsfördelar.