Pressmeddelanden

LifeClean signs distribution agreement with Victorsson Poultry regarding disinfection of broiler chicken facilities

LifeClean International AB (publ) ("the Company") announces today that the Company has signed a distribution agreement with Victorsson Poultry AB ("VPAB") regarding disinfection of broiler chicken facilities.

LifeClean was founded in 2012 and has developed a patented and more environmentally friendly disinfection solution based on Chlorine dioxide (ClO2). The Company has recently evolved from a research and development company to a go-2-market-oriented company. New application areas for LifeClean are continuously discovered and developed, such as large-scale industrial disinfection of poultry facilities. The results of disinfecting broiler facilities with LifeClean show lower mortality, faster growth rate, a more even slaughter weight, increased animal welfare, and improved financial results for the breeder. Another appreciated effect of disinfection with LifeClean is the prevention of multiplication and resistance development, as LifeClean destroys both RNA and DNA and eliminates the conditions for survival of parasites and microbes. Additionally, LifeClean has an extremely short contact time and reaches its full effect even on the difficult porous surfaces that are often found in the facilities, and which are extra difficult to keep clean.

Victorsson poultry develops, manufactures, and installs fittings for egg production facilities, delivers equipment to broiler chicken producers, and also conducts sales to pig producers. With this distribution agreement, LifeClean will be a part of Victorsson's Agri segment where Victorsson will process larger players primarily in the broiler segment, but also within egg and pig production.

"With LifeClean's patented solution, we look forward to selling a product that, with its effective disinfection properties, reduces mortality and results in increased animal welfare and improvement of our customers' financial results. LifeClean's environmentally friendly properties also improve the working environment for those who perform the disinfection and sanitation.", says Lennart Öman Mindehag, CEO of Victorsson Poultry AB.

"We are happy to have signed this distribution agreement with a knowledgeable and experienced partner within the poultry sector here in our home market. The distribution agreement with Victorsson means that LifeClean can expand within the Food & Primary Industry segment. We are proud to contribute to a more environmentally friendly and sustainable development in chicken, pig, and laying hens farming.", says David Johansson, Interim CEO of LifeClean International AB.

Certified adviser for the Company is Eminova Fondkommission AB  | +46 (0)8-684 211 10 | adviser@eminova.se

For more information, please contact:
David Johansson, Interim CEO of LifeClean International AB
E-mail: david.johansson@lifeclean.se 
Telephone: +46 70-133 13 13

About LifeClean International
LifeClean International was founded in 2012 in conjunction with a research collaboration between the Company's founders and researchers at Örebro University Hospital. The company conducts research, production, marketing and sales of disinfection and cleaning products. Together with leading researchers, the Company has developed a patented sporicidal, fungicidal, biofilm-cidal, bactericidal, and virucidal surface disinfection that counteracts multi-resistance and is a less dangerous disinfectant for humans and the environment. LifeClean International has a unique, patented, and more environmentally friendly chemical technology that is scalable in several application areas. The LifeClean Group includes the subsidiaries Kempartner AB and Kemibolaget Ocean AB, which develop and manufacture detergents, dishwashing, and cleaning products. The products have a high effect and a high environmental status. Kempartner is the first climate-neutral chemical producer and Ocean was the first company to offer a climate-neutral laundry detergent. The companies continue to resolutely work for a sustainable development.

2023-03-15
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2022 på bolagets hemsida.

2023-02-16
Regulatorisk

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 412 (11 420) TSEK. Nettoomsättningen för moderbolagets patenterade LifeClean-produkter ökade med 54 % till 2 136 (1 388) TSEK. Den totala omsättningsminskningen på 1 MSEK härrör från våra dotterbolag Kempartner & Ocean.
  • Justerat EBITDA uppgick till -7 136 (-8 183) TSEK.
  • EBITDA uppgick till -9 197 (-8 183) TSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -11 405 (-10 568) TSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 050 (-5 604) TSEK.
2023-02-14

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") informerar idag att Trust Reel LLC blir återförsäljare av Bolagets produkter i UAE med fokus på desinfektion inom djurhållning och matproduktion.

2023-01-30
Regulatorisk

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 29 januari 2023 kl. 18:30, genomfört en riktad nyemission om 3 381 638 aktier, motsvarande cirka 28 MSEK (den "Riktade Nyemissionen"). Efter emissionskostnader beräknas nettolikviden till cirka 27 MSEK. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med ett antal investerare till 8,28 SEK per aktie, vilken motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market ("First North") den 27 januari 2023. Ett antal professionella investerare deltog i den Riktade Nyemissionen, däribland Nowo Global Fund, Lindberg & Son-gruppen och Hugo Stenbeck via bolag.

2023-01-29
Regulatorisk

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 28 MSEK, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2022, till kvalificerade investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Syftet med den Riktade Nyemissionen är främst att finansiera den accelererade tillväxten inom PFAS-sanering i såväl Sverige, Europa som i övriga världen.

2023-01-18

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget har lämnat in en svensk patentansökan för sin metod för borttagning av PFAS-ämnen till PRV (Patent och registreringsverket).

2023-01-16

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") informerar idag att Lindberg & Son AB blir återförsäljare av Bolagets produkter för PFAS-sanering. Sedan tidigare är Lindberg & Son säljrepresentant mot återvinningsföretag i Sverige och Europa.

2023-01-13

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att bolaget har för avsikt att söka utökat tillstånd gällande produktionskapacitet från fem till tjugo miljoner liter per år i bolagets produktionsanläggning i Uddevalla.  

2023-01-10
Regulatorisk

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget mottagit en order inom PFAS-sanering och den första inom energisegmentet från energibolaget St1 Refinery AB ("St1"). Ordern avser ca 37m3 LifeClean Sani för sanering av brandskumstankar på St1:s oljeraffinaderi i Göteborg.

1
2
...
10
>>