Pressmeddelanden

LifeClean signs distribution agreement with Victorsson Poultry regarding disinfection of broiler chicken facilities

LifeClean International AB (publ) ("the Company") announces today that the Company has signed a distribution agreement with Victorsson Poultry AB ("VPAB") regarding disinfection of broiler chicken facilities.

LifeClean was founded in 2012 and has developed a patented and more environmentally friendly disinfection solution based on Chlorine dioxide (ClO2). The Company has recently evolved from a research and development company to a go-2-market-oriented company. New application areas for LifeClean are continuously discovered and developed, such as large-scale industrial disinfection of poultry facilities. The results of disinfecting broiler facilities with LifeClean show lower mortality, faster growth rate, a more even slaughter weight, increased animal welfare, and improved financial results for the breeder. Another appreciated effect of disinfection with LifeClean is the prevention of multiplication and resistance development, as LifeClean destroys both RNA and DNA and eliminates the conditions for survival of parasites and microbes. Additionally, LifeClean has an extremely short contact time and reaches its full effect even on the difficult porous surfaces that are often found in the facilities, and which are extra difficult to keep clean.

Victorsson poultry develops, manufactures, and installs fittings for egg production facilities, delivers equipment to broiler chicken producers, and also conducts sales to pig producers. With this distribution agreement, LifeClean will be a part of Victorsson's Agri segment where Victorsson will process larger players primarily in the broiler segment, but also within egg and pig production.

"With LifeClean's patented solution, we look forward to selling a product that, with its effective disinfection properties, reduces mortality and results in increased animal welfare and improvement of our customers' financial results. LifeClean's environmentally friendly properties also improve the working environment for those who perform the disinfection and sanitation.", says Lennart Öman Mindehag, CEO of Victorsson Poultry AB.

"We are happy to have signed this distribution agreement with a knowledgeable and experienced partner within the poultry sector here in our home market. The distribution agreement with Victorsson means that LifeClean can expand within the Food & Primary Industry segment. We are proud to contribute to a more environmentally friendly and sustainable development in chicken, pig, and laying hens farming.", says David Johansson, Interim CEO of LifeClean International AB.

Certified adviser for the Company is Eminova Fondkommission AB  | +46 (0)8-684 211 10 | adviser@eminova.se

For more information, please contact:
David Johansson, Interim CEO of LifeClean International AB
E-mail: david.johansson@lifeclean.se 
Telephone: +46 70-133 13 13

About LifeClean International
LifeClean International was founded in 2012 in conjunction with a research collaboration between the Company's founders and researchers at Örebro University Hospital. The company conducts research, production, marketing and sales of disinfection and cleaning products. Together with leading researchers, the Company has developed a patented sporicidal, fungicidal, biofilm-cidal, bactericidal, and virucidal surface disinfection that counteracts multi-resistance and is a less dangerous disinfectant for humans and the environment. LifeClean International has a unique, patented, and more environmentally friendly chemical technology that is scalable in several application areas. The LifeClean Group includes the subsidiaries Kempartner AB and Kemibolaget Ocean AB, which develop and manufacture detergents, dishwashing, and cleaning products. The products have a high effect and a high environmental status. Kempartner is the first climate-neutral chemical producer and Ocean was the first company to offer a climate-neutral laundry detergent. The companies continue to resolutely work for a sustainable development.

2022-11-25

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar att bolagets norska distributör Partnermed AS har mottagit en första order från Hofseth International AS.

2022-11-18
Regulatorisk

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget beviljas ett grönt lån om 10 MSEK från Almi Företagspartner Väst ("Långivaren").

2022-11-15

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget mottagit en första order av sitt nya produktsortiment för PFAS-borttagning. Beställare är Södertörns brandförsvarsförbund och ordern avser sanering av tio brandfordon. 

2022-11-10
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget har utvecklat en effektiv metod för borttagning av PFAS-ämnen ("PFAS") från brandskumstankar. PFAS är miljö- och hälsoskadliga ämnen som tidigare använts i stor skala som ingrediens i b.la. brandskum. Utfasningen av PFAS är pågående och global vilket öppnar upp en betydande marknadspotential för Bolaget. Framgångsrika kundtester av LifeCleans metod har redan genomförts.

2022-11-10
Regulatory

LifeClean International AB (publ) ("the Company") announces today that the Company has developed an effective method for removing PFAS substances ("PFAS") from fire-fighting foam tanks. PFAS are environmentally and health-damaging substances previously used on a large scale as an ingredient in, e.g., fire-fighting foams. The phase-out of PFAS is ongoing and global, which opens up a significant market potential for the Company. Successful customer tests of LifeClean's method have already been conducted.

2022-11-03
Regulatorisk

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september

  • Nettoomsättningen uppgick till 8 876 (11 444) TSEK. Nettoomsättningen för moderbolagets patenterade LifeClean-produkter ökade med 145 % till 1 489 (608) TSEK. Omsättningsminskningen på 2,6 MSEK härrör från Kempartner & Ocean.
  • Justerat EBITDA uppgick till -3 923 (-6 094) TSEK. Trots minskade totala intäkter och ökade inköpskostnader förbättrades justerat EBITDA med 2 171 TSEK. Det förbättrade resultatet drivs av det kostnadsbesparingsprogram som initierades under 2021.
  • EBITDA uppgick till -4 987 (-6 094) TSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -8 038 (-8 366) TSEK. Under perioden har det gjorts extra nedskrivningar av anläggningstillgångar till ett belopp om 796 (0) TSEK. Justeringen har ingen kassaflödespåverkande effekt.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 759 (-5 557) TSEK. 

Första nio månaderna 1 januari - 30 september*

  • Nettoomsättningen uppgick till 36 767 (41 942) TSEK vilket motsvarar en minskning på 5,2 MSEK. Ca 2,9 MSEK beror på att Kempartner & Ocean kom in i koncernen först i februari 2021. Konjunkturläget har efter sommaren påverkat framför allt Kempartner där kunder senarelagt sina ordrar.
  • Justerat EBITDA uppgick till -13 227 (-15 250) TSEK. Det förbättrade resultatet drivs av kostnadsbesparingsprogrammet som initierades under 2021 och vars effekt fått fullt genomslag efter sommaren och därför syns tydligare i det tredje kvartalet.
  • EBITDA uppgick till -16 124 (-15 250) TSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -23 672 (-21 568) TSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 906 (-18 745) TSEK.
2022-11-02

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget undertecknat ett distributionsavtal med Victorsson Poultry AB ("VPAB") angående desinficering av slaktkycklinganläggningar.

2022-11-02

LifeClean International AB (publ) ("the Company") announces today that the Company has signed a distribution agreement with Victorsson Poultry AB ("VPAB") regarding disinfection of broiler chicken facilities.

2022-10-13
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget undertecknat en avsiktsförklaring med HEFT AB (HEFT) angående industriell desinficering och luktborttagning där Bolaget tillhandahåller luktborttagande desinfektion och HEFT står för den teknologiska lösningen och processen.

2022-10-10
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolagets styrelse utsett David Johansson till Interim VD för bolaget med start 10 oktober 2022.

2022-10-05
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget upptar ett lån om 9 MSEK ("Lånet") från Nico International AS ("Långivaren").

2022-09-14
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget erhållit VAH-certifiering vilket möjliggör försäljning av bolagets CE-desinfektion till den tyska sjuk- och hälsovården. Därtill utgör VAH-certifiering en värdefull kvalitetsmärkning med stor betydelse för bolagets kommersialisering inom flera andra marknadssegment på den tyska marknaden.

1
2
...
9
>>