Pressmeddelanden

LifeClean lanserar ny produktserie i slutet på april

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget inom kort lanserar sin nya produktlinje LifeClean Hygiene - alkoholfri desinfektion med rengörande effekt avsedd och anpassad för professionell städning och konsumenter. LifeClean Hygiene är i skrivande stund i produktionsfasen och kommer att lanseras i slutet på april.

Produktlinjen är baserad på LifeCleans patenterade alkoholfria desinfektionsteknologi med optimal produktstyrka för de olika produkternas avsedda användning. Förpackningarna är mer användarvänliga och bekväma att använda. Formgivningen har uppdaterats med mer tilltalande design, utformade och segmenterade utifrån städ- och konsumentsegmentens vanligaste desinfektionsområden. Förpackningarna för LifeClean Hygiene har ett skummunstycke för riktad desinfektionsverkan samt för större droppstorlek i överrensstämmelse med nuvarande bestämmelser för miljömärkning, exv. Svanen-märkningen.

"Nu ger vi konsumenter och städbolag tillgång till produkten som tidigare varit närmast unik för sjukvården och operationsrummen. LifeClean Hygiene kombinerar det bästa av två världar - LifeCleans desinfektionsverkan med högre avdödningsnivå och snabbare effekt än konkurrenterna, tillsammans med Kempartners och Oceans drygt 40-åriga erfarenhet av produktutveckling och försäljning till facility- och konsumentsegmenten.

Vi ser en stark trend i hela Europa för den här typen av kombinationsprodukter som både rengör och desinficerar. Vidare så ser vi att det alkoholfria segmentet tar marknadsandelar och att miljöaspekterna blir allt viktigare. Dessvärre ser vi också att de flesta produkterna på de europeiska och nordiska marknaderna inte håller måttet. Avdödningsnivån är ofta alldeles för låg och kontakttider på 10 minuter är inte ovanligt. Dessutom är flertalet konkurrenter klassificerade som toxiska mot både människa och miljö. Jag är därför oerhört stolt över att LifeClean tillhandahåller produkter med 99,9999 % avdödning på blott 1 minut - utan att klassificeras som farliga.", säger Fredrik Löf tf VD för LifeClean International.

Om LifeClean Hygiene
Produktserien består i skrivande stund av sex produkter: All-Purpose, Kitchen, Odor & Mold Remover, Pet & Odor Solution, Toilet & Bathroom och Universal Professional. Avdödningsspektrumet inkluderar bakterier, virus och jästsvampar med 99,9999 % avdödning efter en minuts kontakttid, samt svartmögel för Odor & Mold Remover. Samtliga produkter är dessutom doftborttagare. Hållbarhetstid: 18 månader i rumstemperatur. För produktbilder, se bilaga eller klicka här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Löf, tf VD, LifeClean International AB
E-post: fredrik.lof@lifeclean.se
Telefon: +46 70-629 28 81

Om LifeClean International:
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

2022-09-14
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget erhållit VAH-certifiering vilket möjliggör försäljning av bolagets CE-desinfektion till den tyska sjuk- och hälsovården. Därtill utgör VAH-certifiering en värdefull kvalitetsmärkning med stor betydelse för bolagets kommersialisering inom flera andra marknadssegment på den tyska marknaden.

2022-09-01

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget ingått ett distributionsavtal med Medea AB - en snabbt växande distributör av hållbara medicinska förbrukningsvaror, personlig skyddsutrustning samt städ- och hygienprodukter.

2022-08-23

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget påbörjat utrullningen av produkter till saudiarabiska sjukhus i enlighet med NUPCO-avtalet som offentliggjordes i januari.

2022-08-18
Regulatorisk

Summering april - juni

  • Nettoomsättning uppgick till 14 849 (18 314) TSEK
  • EBITDA uppgick till -4 903 (-4 036) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -7 158 (-6 288) TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 012 (-4 791) TSEK
2022-08-05

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget signerat ett samarbetsavtal med den ledande kontorsvarudistributören Lyreco Sverige - del av Lyreco-koncernen, världens tredje största distributör av produkter och tjänster för arbetsplatser.

2022-08-01

LifeClean International AB (publ) meddelade i februari i år positivt utfall i ett pilotprojekt i Norge där 70 kycklinganläggningar hade behandlats med LifeClean Desinfektion.  Bearbetningen av den norska kycklinguppfödningsindustrin framskrider med god framgång och bolaget levererar numera, genom sin norska distributör, till ca 120 kycklinganläggningar. Återkopplingen från marknaden stärker tidigare observationer att användande av LifeClean resulterar i bland annat lägre dödlighet och jämnare slaktvikt. Därtill har LifeClean intensifierat sin närvaro inom norsk kycklingindustri där användandet och intresset för LifeCleans unika desinfektionserbjudande dagligen växer.

2022-07-13
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att styrelseledamoten Joachim Frykberg kommer att avgå ur styrelsen på egen begäran då styrelseuppdraget fordrar ett större tidsengagemang än vad han har möjlighet till för närvarande. Han kommer istället att fortsätta sitt engagemang i bolaget som Senior Advisor till LifeCleans styrelse och styrelseordförande.

2022-06-20

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget signerat ett distributionsavtal med Magnusson & Freij - en stark regional aktör inom städ och lokalvård i både privat och offentlig sektor.

2022-06-15

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget signerat distributionsavtal med B2B-grossisten Tingstad. Genom Tingstads breda kundbas inom flera marknadssegment, starka ställning inom E-handel och omfattande närvaro i Sverige, Norge och Finland stärker avtalet LifeCleans närvaro inom fokusmarknaden HoReCa/Facility Management. Avtalet har redan nu resulterat i en ny kund - servicetjänstbolaget Dannebacken service AB.

2022-06-09
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att Almi har beslutat att stödja bolaget med tillväxtlån för innovativa företag om 6 MSEK.

1
2
...
8
>>