Pressmeddelanden

LifeClean lanserar ny produktserie i slutet på april

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget inom kort lanserar sin nya produktlinje LifeClean Hygiene - alkoholfri desinfektion med rengörande effekt avsedd och anpassad för professionell städning och konsumenter. LifeClean Hygiene är i skrivande stund i produktionsfasen och kommer att lanseras i slutet på april.

Produktlinjen är baserad på LifeCleans patenterade alkoholfria desinfektionsteknologi med optimal produktstyrka för de olika produkternas avsedda användning. Förpackningarna är mer användarvänliga och bekväma att använda. Formgivningen har uppdaterats med mer tilltalande design, utformade och segmenterade utifrån städ- och konsumentsegmentens vanligaste desinfektionsområden. Förpackningarna för LifeClean Hygiene har ett skummunstycke för riktad desinfektionsverkan samt för större droppstorlek i överrensstämmelse med nuvarande bestämmelser för miljömärkning, exv. Svanen-märkningen.

"Nu ger vi konsumenter och städbolag tillgång till produkten som tidigare varit närmast unik för sjukvården och operationsrummen. LifeClean Hygiene kombinerar det bästa av två världar - LifeCleans desinfektionsverkan med högre avdödningsnivå och snabbare effekt än konkurrenterna, tillsammans med Kempartners och Oceans drygt 40-åriga erfarenhet av produktutveckling och försäljning till facility- och konsumentsegmenten.

Vi ser en stark trend i hela Europa för den här typen av kombinationsprodukter som både rengör och desinficerar. Vidare så ser vi att det alkoholfria segmentet tar marknadsandelar och att miljöaspekterna blir allt viktigare. Dessvärre ser vi också att de flesta produkterna på de europeiska och nordiska marknaderna inte håller måttet. Avdödningsnivån är ofta alldeles för låg och kontakttider på 10 minuter är inte ovanligt. Dessutom är flertalet konkurrenter klassificerade som toxiska mot både människa och miljö. Jag är därför oerhört stolt över att LifeClean tillhandahåller produkter med 99,9999 % avdödning på blott 1 minut - utan att klassificeras som farliga.", säger Fredrik Löf tf VD för LifeClean International.

Om LifeClean Hygiene
Produktserien består i skrivande stund av sex produkter: All-Purpose, Kitchen, Odor & Mold Remover, Pet & Odor Solution, Toilet & Bathroom och Universal Professional. Avdödningsspektrumet inkluderar bakterier, virus och jästsvampar med 99,9999 % avdödning efter en minuts kontakttid, samt svartmögel för Odor & Mold Remover. Samtliga produkter är dessutom doftborttagare. Hållbarhetstid: 18 månader i rumstemperatur. För produktbilder, se bilaga eller klicka här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Löf, tf VD, LifeClean International AB
E-post: fredrik.lof@lifeclean.se
Telefon: +46 70-629 28 81

Om LifeClean International:
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

2023-01-30
Regulatorisk

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 29 januari 2023 kl. 18:30, genomfört en riktad nyemission om 3 381 638 aktier, motsvarande cirka 28 MSEK (den "Riktade Nyemissionen"). Efter emissionskostnader beräknas nettolikviden till cirka 27 MSEK. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med ett antal investerare till 8,28 SEK per aktie, vilken motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market ("First North") den 27 januari 2023. Ett antal professionella investerare deltog i den Riktade Nyemissionen, däribland Nowo Global Fund, Lindberg & Son-gruppen och Hugo Stenbeck via bolag.

2023-01-29
Regulatorisk

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 28 MSEK, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2022, till kvalificerade investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Syftet med den Riktade Nyemissionen är främst att finansiera den accelererade tillväxten inom PFAS-sanering i såväl Sverige, Europa som i övriga världen.

2023-01-18

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget har lämnat in en svensk patentansökan för sin metod för borttagning av PFAS-ämnen till PRV (Patent och registreringsverket).

2023-01-16

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") informerar idag att Lindberg & Son AB blir återförsäljare av Bolagets produkter för PFAS-sanering. Sedan tidigare är Lindberg & Son säljrepresentant mot återvinningsföretag i Sverige och Europa.

2023-01-13

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att bolaget har för avsikt att söka utökat tillstånd gällande produktionskapacitet från fem till tjugo miljoner liter per år i bolagets produktionsanläggning i Uddevalla.  

2023-01-10
Regulatorisk

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget mottagit en order inom PFAS-sanering och den första inom energisegmentet från energibolaget St1 Refinery AB ("St1"). Ordern avser ca 37m3 LifeClean Sani för sanering av brandskumstankar på St1:s oljeraffinaderi i Göteborg.

2023-01-05

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") informerar idag om nya, från Kemikalieinspektionen offentliggjorda, regler som fr.o.m. 1 januari 2023 förbjuder användandet av PFAS-kontaminerade brandskumstankar.

2022-12-22

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar att bolaget mottagit en första order från Victorsson Poultry avseende desinfektion hos en äggproducent.

2022-12-21

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar att bolaget mottagit en första order från Victorsson Poultry avseende sanering av grisstall.

2022-11-25

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar att bolagets norska distributör Partnermed AS har mottagit en första order från Hofseth International AS.

1
2
...
9
>>