Finansiell kalender

mars 23 2021
Årsredovisning 2020
april 14 2021
Årsstämma
maj 03 2021
Delårsrapport Q1 2021
augusti 16 2021
Delårsrapport Q2 2021
november 04 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 17 2022
Bokslutskommuniké 2021