Finansiell kalender

maj 03 2021
Delårsrapport Q1 2021
augusti 16 2021
Delårsrapport Q2 2021
november 04 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 17 2022
Bokslutskommuniké 2021