Styrelse och revisor

Stefan Kramer Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2021 

Född: 1956 

Utbildning mm: Har utbildats i företagsekonomi vid Stockholms universitet och har lång erfarenhet av internationellt företagande och entreprenörskap. Som medgrundare och partner i Sourcebynet Pte. Ltd. där han ansvarade för försäljning och marknadsuppbyggnad globalt. Dessförinnan arbetade han inom IKEA gruppen med inköp och sortimentsutveckling i Asien som landschef och dotterbolagschef. Innan dess var han b.la. VD för riskkapitalbolaget STK, Svenskt Tillväxtkapital AB.

Andra pågående uppdrag: inga

Tidigare uppdrag: SOURCEBYNET Pte.Ltd, IKEA Trading Thailand, STKAB.

Innehav i LifeClean International: 12 254 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Ja

Ja

Martin Litborn Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1985

Utbildning mm: Bachelor of Business Administration, Stockholms Universitet. Martin har en bakgrund inom media & teknik med fokus på webb.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i The Be Company AB. Styrelsesuppleant i Föräldrakooperativet Krubban ek.för.

Tidigare uppdrag: EVD i Vertical Ventures AB (publ), EVD i Vertical Ventures No1 AB, styrelseledamot i Wifog Sverige AB, Litborn Produktion AB och Savey Int AB.

Innehav i LifeClean International: 230 000 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja Nej
Ragnar Krefting Styrelseledamot

Styrelseledamot och grundare sedan start 2012

Född: 1970 

Utbildning mm: Entreprenör sedan 1990.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Krefting Finans AB, Krefting Holding Int. AB, Anoxia Holding AB, HEFT AB, Samhällsmedia Sverige AB, Add Benefits Europe AB.

Styrelseordförande/CEO i TVR Sport & Näringsliv AB, Styrelseledamot i Mavshack AB (publ), Ledamot The World Youth Football union LTD.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i AB IGRENE (publ), Take Care Trading AB.

Innehav i LifeClean International: 7 182 790 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja Nej
Petra Sas Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1977 

Utbildning mm: Matematik och ekonomi, Stockholms universitet. Över 20 års erfarenhet från finans och Fintech.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i LeanOn AB, Stockholm Academy AB, The Board Station AB. Styrelseledamot i Sashed AB, Sassets AB. Styrelsesuppleant i Crementa AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Swedish Securities Dealers Association (Svensk Värdepappersmarknad), Invuo Technologies, Goobit. 

Innehav i LifeClean International: 60 000 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Ja

Ja

Won-Suck Song Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1967

Utbildning m.m. Har utbildats i maskinteknik vid KTH i Stockholm. Gedigen erfarenhet inom framför allt media, telekom, fintech, IoT och e-commerce. 18+ års operativ erfarenhet från Kinnevikgruppen på seniora ledarskapspositioner. Dokumenterad erfarenhet av global expandering.

Andra pågående uppdrag: NA.

Tidigare uppdrag: Global Fashion Group S.A

Innehav i LifeClean International: 0

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Ja

Ja

Jan Sjöwall Styrelsesuppleant

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1957

Utbildning mm: Civilekonom. Koncernchef och grundare av TV Shop Europe AB samt CDON AB. Koncernchef för Metro International S.A. Vice VD Metro International S.A.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Add Benefits Europé AB. Styrelseordförande och vd i Huvudverket Konsult & Finans AB. Styrelseledamot i Roos & Tegnér AB, JLT Mobile Computers AB (publ), JLT Mobile Computers Sweden AB, TVR Sport & Näringsliv AB, Hockeyprojekt i Skåne AB, Malmö Redhawks Ishockey AB, Malmö Redhawks Holding AB. Suppleant i 5 B I Malmö AB. Ordförande i HugoStenbecks Ishockeystiftelse, Växjö Sportfiskeförening.

Tidigare uppdrag: -

Innehav i LifeClean International: 589 300 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja Ja

Revisor

Mattias Celind Revisor

Öhrling PricewaterhouseCoopers AB
mattias.celind@pwc.com