Styrelse och revisor

Stefan Kramer Styrelseordförande
Martin Litborn Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1985

Utbildning mm: Bachelor of Business Administration, Stockholms Universitet. Martin har en bakgrund inom media & teknik med fokus på webb.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i The Be Company AB. Styrelsesuppleant i Föräldrakooperativet Krubban ek.för.

Tidigare uppdrag: EVD i Vertical Ventures AB (publ), EVD i Vertical Ventures No1 AB, styrelseledamot i Wifog Sverige AB, Litborn Produktion AB och Savey Int AB.

Innehav i LifeClean International: 230 000 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja Nej
Ragnar Krefting Styrelseledamot

Styrelseledamot och grundare sedan start 2012

Född: 1970 

Utbildning mm: Entreprenör sedan 1990.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Krefting Finans AB, Krefting Holding Int. AB, Anoxia Holding AB, HEFT AB, Samhällsmedia Sverige AB, Add Benefits Europe AB.

Styrelseordförande/CEO i TVR Sport & Näringsliv AB, Styrelseledamot i Mavshack AB (publ), Ledamot The World Youth Football union LTD.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i AB IGRENE (publ), Take Care Trading AB.

Innehav i LifeClean International: 7 182 790 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja Nej
Petra Sas Styrelseledamot
Barbro Fridén Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1956

Utbildning mm: Leg Läk, Med Dr, Specialist i Obsstetrik och Gynekologi, Mångårig klinisk läkarerfarenhet samt närmare 20 år som ledare inom privat och offentlig sjukvård.

Andra pågående uppdrag: CEO och styrelseledamot i Barbro Friden Health AB, styrelseledamot i Apoteket AB, Sophiahemmet, Getinge AB, WeMind AB, SciBase Holding AB (publ), European Sperm Bank A/S., vice ordförande Svenska Sjöräddningssällskapet, SSRS."

Tidigare uppdrag: CEO Sheikh Khalifa Medical City, styrelseledamot i Vitrolife AB och Helsa AB, ordförande Brighter AB.

Innehav i LifeClean International: 0 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja Ja
Won-Suck Song Styrelseledamot
Jan Sjöwall Styrelsesuppleant

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1957

Utbildning mm: Civilekonom. Koncernchef och grundare av TV Shop Europe AB samt CDON AB. Koncernchef för Metro International S.A. Vice VD Metro International S.A.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Add Benefits Europé AB. Styrelseordförande och vd i Huvudverket Konsult & Finans AB. Styrelseledamot i Roos & Tegnér AB, JLT Mobile Computers AB (publ), JLT Mobile Computers Sweden AB, TVR Sport & Näringsliv AB, Hockeyprojekt i Skåne AB, Malmö Redhawks Ishockey AB, Malmö Redhawks Holding AB. Suppleant i 5 B I Malmö AB. Ordförande i HugoStenbecks Ishockeystiftelse, Växjö Sportfiskeförening.

Tidigare uppdrag: -

Innehav i LifeClean International: 589 300 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja Ja

Revisor

Mattias Celind Revisor

Öhrling PricewaterhouseCoopers AB
mattias.celind@pwc.com