Styrelse och revisor

Anders Rydberg Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2014

Född: 1950

Utbildning mm: Civilingenjör. Lång erfarenhet av ledande befattningar och styrelsearbete. Tidigare vd för Cowi AB.   

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Folkspel Ideell Förening, Folkspel Sverige AB, Sverigelotten AB, Seemly AB, Seemly Interim AB, Seemly Insight AB, Seemly Infra AB, Seemly Invest AB, Aldami AB, Stiftelsen Hugo Levin, Ullevi Tennisklubb, Partille Golfklubb. Styrelseledamot i Folkspel Partner i Sverige AB. Styrelsesuppleant i PDL Center Trollhättan AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i PDL Group AB, PDL Center Göteborg AB, PDL Center Mölnlycke AB, PDL Center Frihamnen AB Styrelseordförande och styrelseledamot i AB Igrene (publ). Styrelseledamot och vice ordförande i Riksidrottsförbundet, Svenska Tennisförbundet, Svensk Tennis AB.

Innehav i LifeClean International: 966 000 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja Ja
Martin Litborn Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1985

Utbildning mm: Bachelor of Business Administration, Stockholms Universitet. Martin har en bakgrund inom media & teknik med fokus på webb.

Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Föräldrakooperativet Krubban ek.för.

Tidigare uppdrag: EVD i Vertical Ventures AB (publ), EVD i Vertical Ventures No1 AB, styrelseledamot i Wifog Sverige AB, Litborn Produktion AB och Savey Int AB.

Innehav i LifeClean International: 180 000 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja Nej
Ragnar Krefting Styrelseledamot

Styrelseledamot och grundare sedan start 2012

Född: 1970 

Utbildning mm: Entreprenör sedan 1990.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Krefting Finans AB, Krefting Holding Int. AB, Anoxia Holding AB, HEFT AB, Samhällsmedia Sverige AB, Add Benefits Europe AB.

Styrelseordförande/CEO i TVR Sport & Näringsliv AB, Styrelseledamot i Mavshack AB (publ), Ledamot The World Youth Football union LTD.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i AB IGRENE (publ), Take Care Trading AB.

Innehav i LifeClean International: 7 182 790 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja Nej
Jan Sjöwall Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1957

Utbildning mm: Civilekonom. Koncernchef och grundare av TV Shop Europe AB samt CDON AB. Koncernchef för Metro International S.A. Vice VD Metro International S.A.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Add Benefits Europé AB. Styrelseordförande och vd i Huvudverket Konsult & Finans AB. Styrelseledamot i Roos & Tegnér AB, JLT Mobile Computers AB (publ), JLT Mobile Computers Sweden AB, TVR Sport & Näringsliv AB, Hockeyprojekt i Skåne AB, Malmö Redhawks Ishockey AB, Malmö Redhawks Holding AB. Suppleant i 5 B I Malmö AB. Ordförande i HugoStenbecks Ishockeystiftelse, Växjö Sportfiskeförening.

Tidigare uppdrag: -

Innehav i LifeClean International: 589 300 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja Ja
Barbro Fridén Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1956

Utbildning mm: Leg Läk, Med Dr, Specialist i Obsstetrik och Gynekologi, Mångårig klinisk läkarerfarenhet samt närmare 20 år som ledare inom privat och offentlig sjukvård.

Andra pågående uppdrag: CEO och styrelseledamot i Barbro Friden Health AB, styrelseledamot i Apoteket AB, Sophiahemmet, Getinge AB, WeMind AB, SciBase Holding AB (publ), European Sperm Bank A/S., vice ordförande Svenska Sjöräddningssällskapet, SSRS."

Tidigare uppdrag: CEO Sheikh Khalifa Medical City, styrelseledamot i Vitrolife AB och Helsa AB, ordförande Brighter AB.

Innehav i LifeClean International: 0 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja Ja

Revisor

Mattias Celind Revisor

Öhrling PricewaterhouseCoopers AB
mattias.celind@pwc.com