Ledning

David Johansson Interim VD

Interim VD sedan 2022

Född: 1981

Utbildning mm: Gedigen erfarenhet av B2B kontraktsförhandling av stora globala avtal inom både näringslivet och offentlig sektor. Har arbetat inom hälso- och sjukvård, flyg-, telekom, mobila finansiella tjänster och mediabranschen på bolag som Millicom, Volvo Aero, SonyEricsson. Civilingenjör i industriell ekonomi från Luleå tekniska universitet, diplomerad finansanalytiker från Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag: -

Innehav i LifeClean International: 240 000 aktier

Fredrik Löf VD för dotterbolagen Kemibolaget Ocean och Kempartner

VD för dotterbolagen Kemibolaget Ocean och Kempartner sedan 2002

Född: 1970

Utbildning mm: DHIM Marknadsekonom, VD och grundare av Kempartner AB, VD i Kemibolaget OCEAN, Ägare och VD i Fastighetsbolaget Boxen AB, Kemibolaget i Bromma AB, Pure Living AB.

Andra pågående uppdrag: Constator Redovisning AB, Tyresö Sportcenter AB, Trollbäckens Tennisklubb.

Innehav i LifeClean International: 570 334 aktier

Anders Lundström CFO

CFO sedan 2022

Född: 1971

Utbildning mm: Civilekonom. Mångårig erfarenhet som CFO inom både noterade och onoterade bolag i såväl Sverige som utomlands. Tidigare erfarenheter inkluderar b.la. CFO för Goodbye Kansas Group AB (publ), AllTele (publ), Avonova Group samt tio år inom Kinnevik.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i ROGBO Intressenter AB och Gansevoort AB.

Innehav i LifeClean International: 215 000 aktier

Caroline Göransson Kvalitetschef LifeClean International AB

Kvalitetschef LifeClean International AB sedan 2021

Född: 1982 

Utbildning mm: Master of science utbildning i Kemisk Biologi, Marknadschef Antivenena AB, VD samt Försäljningschef KemRisk Sweden AB, Ansvarig för forskning och utveckling Kempartner AB, Kvalitetschef LifeClean International AB

Andra pågående uppdrag: Styrelsemedlem (kassör) SEPAWA Norden.

Innehav i LifeClean International: 0 aktier.

Fredrick Joelsson Fabrikschef Kempartner, fabrikschef LifeClean International sedan 2021

Fabrikschef LifeClean International sedan 2021

Född: 1973

Utbildning mm: El tele Linköping, Datateknik & Micro elektronik Jönköping, Driftansvarig TruTest, Kemibolaget 1996-2002, Fabrikschef Kempartner 2002-nn, Fabrikschef LifeClean 2021-nn.

Andra pågående uppdrag: 0

Innehav i LifeClean International:  0 aktier

Melodi Khoei Nordisk försäljningschef LifeClean International AB

Nordisk försäljningschef LifeClean International AB sedan 2022

Född: 1979

Utbildning mm: Lång försäljningserfarenhet inom desinfektion, hälsa och kosmetik. Dokumenterade framgångar inom strategiskt och operationellt försäljningsarbete, samt affärsutveckling och offentliga och privata upphandlingar. National Key Account Manager på Kiilto, KAM på CSS Hygien A/S m.m.

Andra pågående uppdrag: 0

Innehav i LifeClean International:  0 aktier