Ledning

Fredrik Löf Tillförordnad VD

Tf VD sedan 2021-08-02

Född: 1970

Utbildning mm: DHIM Marknadsekonom, VD och grundare av Kempartner AB, VD i Kemibolaget OCEAN, Ägare och VD i Fastighetsbolaget Boxen AB, Kemibolaget i Bromma AB, Pure Living AB.

Andra pågående uppdrag: Constator Redovisning AB, Tyresö Sportcenter AB, Trollbäckens Tennisklubb.

Innehav i LifeClean International: 445 000 aktier

Peter von Renteln CFO

CFO sedan 2020

Född: 1962

Utbildning mm: Civilekonom. CFO/Controller Maersk Logistics AB, Capio Vård och Omsorg AB, Capio Lundby Sjukhus AB och Attendo Care AB. Interimkonsult sedan år 2014.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i VR Ekonomi & Inköp AB.

Tidigare uppdrag: -

Innehav i LifeClean International: 30 000 aktier