Insiders

För att se de senaste transaktionerna för personer i ledande ställning i LifeClean hänvisas till Finansinspektionens hemsida:

https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient