Tidigare stämmor

Extra bolagsstämma 12 augusti 2020

Särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset

För att minska risken för spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat om vissa försiktighetsåtgärder i samband med extra bolagsstämman:

  • Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas vid extra bolagsstämman.
  • Deltagande från bolaget/styrelsen kommer att begränsas.
  • Årsstämman kommer att hållas så kort som möjligt, inga eller endast mycket korta anföranden kommer att ske.

Aktieägare som önskar delta uppmanas att överväga möjligheten att delta via ombud istället för att närvara fysiskt.

Aktieägarna i Lifeclean, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 12 augusti 2020 kl. 17.00 hos Benders konferens, Kärranäsvägen 119, 451 76 Uddevalla (Mitt emot Lifeclean).

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär