Den ideala high-level desinfektionslösningen

RE-open: desinfektion mot SARS-CoV-2 (covid-19)

LifeClean - Effektivt desinfektionsmedel

LifeClean Disinfectant - Desinfektionsmedel med bevisat effektiv mot covid-19

Utvärderad och testad av två oberoende laboratorier av högsta dignitet. Bevisad effekt: avdödar humant SARS-CoV-2 med enbart 50 PPM och efter enbart 30 sekunder.

Totalförsvarets forskningsinstitut FOI har på uppdrag av LifeClean International AB utvärderat och testat produkten LifeClean Disinfectant gentemot SARS-CoV-2 (covid-19) – FOI bekräftar en avdödande effekt.

Statens veterinärmedicinska anstalt har utfört omfattande tester med slutsatsen att LifeClean totalt avdödar humant SARS-CoV-2 vid så låg koncentration som 50 PPM och efter enbart 30 sekunder.

Desinfektion som räddar liv

Infektioner som är vårdrelaterade uppmärksammades i Sverige som en mycket kritisk utmaning för sjukvården. Under hösten 2013 uppskattades det att 8,7 procent av inneliggande patienter inom slutenvården i Sverige har en vårdrelaterad infektion. Det betyder att nästan var tionde säng på landets sjukhus tas upp av en patient med en vårdrelaterad infektion. Vårdrelaterade infektioner beräknas årligen orsaka ca 750 000 extra vårddagar till en kostnad av ca 6,5 miljarder kronor (Sveriges Kommuner och Landsting 2013a).

Vårdrelaterade infektioner - framgångsfaktorer som förebygger
Rapport Sveriges Kommuner och Landsting, 2014

Utöver att avdöda Clostridium difficile, hindrar LifeClean Desinfektion utvecklingen av multiresistenta bakterier som MRSA, ESBL, VRE, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter samt Norovirus. Multiresistens är ett växande problem och WHO bedömer att multiresistens kommer vara det största hotet mot folkhälsan internationellt. Detta kommer öka kraven och marknadens efterfrågan på kliniskt bevisade effektiva desinfektionsprodukter.

LifeClean International erbjuder en patenterad desinfektion för utrustning och ytdesinfektion av tex golv, väggar, möbler och generella tagytor. Revolutionerande och världsunikt i sitt slag, kan vi med LifeClean Desinfektion erbjuda våra användare inom många olika affärsområden en komplett lösning, från allrengöring till desinficering som minskar smittspridning och infektioner. Vid pandemier likt Coronaviruset 2020, märks ett större intresse av slutanvändare, myndigheter, företag och andra aktörer inom LifeClean Internationals specialistområde.