Hem

Välkommen till LifeClean International

Vi är här för att rädda liv

Infektioner som är vårdrelaterade uppmärksammades i Sverige som en mycket kritisk utmaning för sjukvården. Under hösten 2013 uppskattades det att 8,7 procent av inneliggande patienter inom slutenvården i Sverige har en vårdrelaterad infektion. Det betyder att nästan var tionde säng på landets sjukhus tas upp av en patient med en vårdrelaterad infektion. Vårdrelaterade infektioner beräknas årligen orsaka ca 750 000 extra vårddagar till en kostnad av ca 6,5 miljarder kronor (Sveriges Kommuner och Landsting 2013a).

Vårdrelaterade infektioner framgångsfaktorer som förebygger
Rapport Sveriges Kommuner och Landsting, 2014

Utöver att avdöda Clostridium difficile, hindrar LifeClean Desinfektion utvecklingen av multiresistenta bakterier som MRSA, ESBL, VRE, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter samt Norovirus. Multiresistens är ett växande problem och WHO bedömer att multiresistens kommer vara det största hotet mot folkhälsan internationellt. Detta kommer öka kraven och marknadens efterfrågan på kliniskt bevisade effektiva desinfektionsprodukter.

LifeClean International erbjuder en patenterad desinfektion för utrustning och ytor så som golv, väggar, möbler och generella tagytor. Revolutionerande och världsunikt i sitt slag, kan vi med LifeClean Desinfektion erbjuda våra användare inom många olika affärsområden en komplett lösning, från allrengöring till desinficering som minskar smittspridning och infektioner. Vid pandemier likt Coronaviruset 2020, märks ett större intresse av slutanvändare, myndigheter, företag och andra aktörer inom LifeClean Internationals specialistområde.

Kostnad för sjukhusinfektioner per år

Covid-19

Vi bevakar ständigt möjligheterna att testa LifeClean Desinfektion mot Covid-19. Det har emellertid gjorts tester enligt EN 14476 med LifeClean Desinfektion mot tuffare virusstrukturer enligt gällande EN-standarder så som Poliovirus, Norovirus och Adenovirus med mycket gott resultat. Det senaste utförda testerna av oberoende laboratorium enligt gällande EN-standard som gjorts på Lifeclean Desinfektion var mot ett Coronavirus som är närmst lik Covid-19 i dess virusstruktur. LifeClean Desinfektion testades med resultatet av total avdödning inom 30 sekunder med så låg styrka som 50 ppm.

Rahma Wehelie, PhD | Senior Scientific Officer