Title

LifeClean ytdesinfektion är en bred mikrobicidal lösning med sporicidal effekt

Fram tills nu har det inte funnits något effektivt sätt att avdöda Clostridium difficile sporer. LifeClean är en banbrytande ytdesinfektion i en klass för sig som visar en mycket hög avdödning av Clostridium difficile.

Därutöver visar LifeClean ett fullgott skydd mot andra allvarliga patogener så som MRSA, ESBL, VRE, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter och Norovirus.

 

Ankarlänk

Ett komplett sortiment för dagligt bruk

Ett komplett sortiment för dagligt bruk & vid utbrott

LifeClean ska alltid väljas för avdödning av endosporer såsom Clostridium difficile. Daglig användning ger ett fullgott skydd mot virus och multiresistenta bakterier och kan därför med fördel användas för att fullgöra vårdinrättningens basala hygienrutiner.

LifeClean levereras färdigblandat i följande lösning:

  • LifeClean Desinfektion – Används för grundläggande desinfektion av ytor och saneringsrutiner

LifeClean flaska sjukvård 1l

Ankarlänk

Fördelar med LifeClean

Fördelar med LifeClean

check_icon_44

Redo att användas direkt ur flaskan

LifeClean är redo att användas direkt ur flaskan. Medlet fungerar både som allrengöring och som ytdesinfektion för total avdödning av sporer, virus och multiresistenta bakterier. Observera att medlet inte ska spädas.

check_icon_44

Överlägsen avdödning

Kliniskt bevisad avdödning av Clostridium difficile redan vid korta inverkningstider, något inget annat medel på marknaden uppnår.

check_icon_44

Skonsammare för miljön

LifeClean består av den sedan länge beprövade kemikalien klordioxid. Medlet är i normala doser harmlöst för såväl människa som miljö, eftersom klordioxid till skillnad mot klor inte reagerar lika lätt med andra ämnen och därmed inte bildar de giftiga föreningar som klor gör. Normal arbetsklädsel kan användas, rum kan tas i bruk direkt efter sanering och medlet kan spolas ned i vanliga avlopp.

check_icon_44

Patenterad produkt

LifeClean är en världsunik, patenterad klordioxidbaserad lösning.

check_icon_44

Mindre odör

LifeClean luktar mindre än många ledande medel på marknaden. Sanering, som följer gällande användarinstruktioner för mindre ytor, kan genomföras med patient och personal närvarande.

check_icon_44

Full effekt på 2 minuter

Den korta inverkningstiden underlättar användarens arbete.

Ankarlänk

Ladda ned dokument

LifeClean överlägsen i jämförande test

LifeClean överlägsen i jämförande test

I brist på en europeisk teststandard för desinfektion av ytor, har Universitetssjukhuset Örebro tagit fram ett carriertest med högkoncentrerade bakterieisolat och inverkanstid som bryts med spädning 250 ml NaCI-lösning och efterföljande membranfiltrering och utodling. Inokulerad yta rengörs mekaniskt och standardiserat. Alla odlingsresultat jämförs mot en vattenkontroll.

LifeClean visar i alla tester upp goda avdödande egenskaper. Jämförande studier avseende total sporavdödande effekt har utförts mot aktuella liknande produkter på marknaden och utifrån fabrikanterna angivna koncentrationer. I alla jämförelser var LifeCleans resultat överlägsna.

Ankarlänk

Så här fungerar LIfeClean på Clostridium difficile

Så här fungerar LifeClean på Clostridium difficile

Clostridium difficile är en anaerob, sporbildande tarmbakterie som kan ge upphov till såväl mild diarré (CDI) som livshotande tjocktarmsinflammation. Den främsta riskgruppen är äldre patienter som behandlas med antibiotika. Clostridium difficile är en av de svåraste sporerna att avdöda, eftersom bakterien skyddas av en extremt motståndskraftig sporvägg (Bild 1).

Det som visats vid upprepade prövningar är att när Clostridium difficile-sporen kommer i kontakt med LifeClean, tunnas sporväggarna omedelbart ut av formulan. Inom sekunder börjar sporväggarna spricka (Bild 2), vilket släpper in formulan i sporen där den orsakar en kemisk reaktion som stoppar bakteriens förmåga till tillväxt. När sporväggarna har penetrerats av formulan avdödas sporen genom konventionell teknik, då den klordioxidbaserade gasen tar död på bakterien (Bild 3). Allt detta sker inom loppet av 60 sekunder.

Spacer

Bilder m bildtext

CDR_Step11. Clostridium difficiles kraftiga 
sporvägg skyddar bakterien mot till
exempel andra medel för ytdesinfektion 

tillgängliga på marknaden

 

 

 

CDR_Step22. Vid kontakt med LifeClean
tunnas sporväggarna omedelbart ut
och släpper in formulan, vilket

påbörjar avdödningen

 

 

 

CDR_Step3

3. Inom loppet av 60 sekunder
har bakterien avdödats av
LifeCleans klordioxidbaserade gas 

Effektiv på andra vårdrelaterade infektioner

Effektiv på andra vårdrelaterade infektioner

Andra vårdrelaterade infektioner som kan minskas med hjälp av LifeClean är allt från vinterkräksjukan till dom orsakande mikroberna av kroniska sår: de patogener som riskerar spridas vid bristande hygienrutiner på vårdinrättningar, orsakar i dag lidande i både stort och smått. Multiresistenta bakterier är ett stort problem inom vården och utgör ett hot då infektioner av dessa är ofta mycket svårbehandlade och effekten av antibiotika är många gånger låg.

Läs mer om de vanligaste kontaktsmittorna på svenska sjukhus som LifeClean har stor effekt på utöver Clostridium difficile.

pathogens_penta

Anchore link

Miljövänlig klordioxid baserad lösning

Miljövänligare produkt

De enda tillgängliga lösningarna med viss spordödande effekt vid lång inverkningstid, har hittills varit hypokloritbaserade. Men användandet inom vården har minskat på grund av ämnets negativa miljöpåverkan samt dess korroderande effekt och starka lukt, som gör det svårt att använda i miljöer där det finns patienter. I vår produktutveckling identifierade vi i stället att klordioxid är lösningen. Med en unik kombination av additiva ämnen, lyckades vi skapa och ta patent på LifeClean.

LifeClean är i normala doser harmlöst för såväl människa som miljö, eftersom klordioxid till skillnad mot klor inte reagerar lika lätt med andra ämnen och därmed inte bildar de giftiga föreningar som klor gör. Normal arbetsklädsel kan användas, rum kan tas i bruk direkt efter sanering och medlet kan spolas ned i vanliga avlopp.

Spacer

”Sammanfattningsvis visar LifeClean en mycket god avdödningseffekt på Clostridium difficile-sporer i extremt koncentrerade sporsuspensioner som torkat in på en yta."

Torbjörn Norén

HYGIENÖVERLÄKARE, UNIVERISITETSSJUKHUSET ÖREBRO

Anchore link

6 enkla steg som reducerar förekomsten av vårdrelaterade infektioner

8 enkla steg som reducerar förekomsten av vårdrelaterade infektioner

number_badge_01

Rengör

Avlägsna synlig smuts och tidigare applicerade kemikalier från tänkt appliceringsyta.

number_badge_02

Applicera

Applicera generöst med LifeClean på en ren trasa och torka avsedd yta. Verkningstid inom 2 minuter.

number_badge_03

Torka av

Efter desinfektion, torka av ytan om det råder osäkerhet om materialkompatibilitet med desinfektionslösningen. Följ alltid dom lokala rutinerna.

number_badge_04

Avsköljning

Regelbunden avsköljning av ytor med vatten rekommenderas.

number_badge_05

Personligt skydd

Följ dom lokala riktlinjerna för personligt skydd.

number_badge_06

Stäng flaska

Stäng öppnad flaska och märk med öppningsdag. Öppnad flaska hållbar 4 veckor från öppningsdag.

number_badge_07

Överskottsvätska

Överskottsvätska kan hällas i avloppet, tömd flaska lämnas till återvinning. Användning av LifeClean Desinfektion anses inte som hälso- eller miljöfarligt enligt gällande riktlinjer.

number_badge_08

Mer information

För information om personlig hantering, stabilitet och materialkompatibilitet, se aktuellt säkerhetsdatablad.

Spacer

Viktigt att tänka på

Viktigt att tänka på

  • LifeClean kan alltid användas enligt gällande lokala hygien- och städföreskrifter
  • Personal som arbetar med vårt sortiment, i miljöer med förekomst av multiresistenta bakterier, ska använda skyddshandskar.
  • Rinnande vatten eller ögondusch måste finnas tillgängligt.
  • LifeClean-sortimentet består av färdigblandade produkter som ej får spädas eller blandas med andra rengöringsmedel eller vätskor.