LifeClean, här för att rädda liv

Var tionde patient i Sverige drabbas av en vårdrelaterad infektion. Årligen avlider runt femton hundra personer som en följd av detta. Kostnaderna för vården uppskattas av Socialstyrelsen till fyra miljarder kronor per år – och då räknas inte samhällets övriga kostnader med.

De mest kända infektionerna är Clostridium difficile, Norovirus; Calicivirus (den s.k. Vinterkräksjukan) och multiresistenta bakterier; MRSA, VRE, ESBL, Pseudomonas aeruginosa och Acinetobacter

LifeClean har, tillsammans med forskare 
på laboratoriemedicinska länskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro, utvecklat en produktlinje som innehåller ett nytt patenterat medel för ytdesinfektion. Revolutionerande i sitt slag som kan reducera vårdrelaterade infektioner.

Shortcodes Ultimate

Shortcodes Ultimate

Följ oss i sociala medier

Facebook
Twitter
YOUTUBE
LinkedIn

Nyheter

LifeClean International AB

6 days 18 hours ago

http://www.mynewsdesk.com/se/procurator/news/kunskap-om-smittrisker-otillraecklig-329698

Kunskap om smittrisker otillräcklig

LifeClean International AB

1 month 1 week ago

Den 2-3 Oktober så är vi på Clean & Facility-mässan som utställare och Samantha kommer även att ha ett seminarium: "Desinfektion LifeClean, ett tryggt sätt att minimera risken för Vinterkräksjuka". Läs mer här:

Drop in om desinfektion och vinterkräksjuka
kollamasken

LifeClean International AB

1 month 3 weeks ago

Very exciting collaboration with Vidilab to test LifeCleans efficacy on different parasites that exists in the environment and can infect animals.
We have already tested Coccidia spp and found LifeClean to be effective on the parasite. More information to come.

FORSKNINGSSAMARBETE MED LIFECLEAN

Vidilab har varit med och testat ett nytt desinfektionsmedel, LifeClean, som är verksamt mot koccidier hos kanin, hund och får.

Fortsatt forskning pågår för att utreda om medlet är verksamt mot fler parasiter som kan smitta via miljön.EXPERT REPORT

Syfte/princip

Test av LifeClean Desinfektion mot Coccidia spp

Vidilab har testat LifeClean Desinfektion på träckprover som innehåller höga nivåer av coccidia-parasiter från kanin, hund och får.

LifeCleans ytdesinfektionsprodukt testades och utvärderades enligt en modifierad sporuleringsmetod. Testrapporten daterad den 31 augusti 2018 visar att LifeClean är effektiv mot sporulering av coccidia.

Approved by: Date:

Bitte Ljungström 2018-09-07Läs mer om LifeClean här:

Hemsida: http://www.lifeclean.se/

Facebook: https://www.facebook.com/lifecleangroup/

Foto: Linda Eriksson, Vidilab

#kollamasken

Photos from LifeClean International AB's post

LifeClean International AB

1 month 3 weeks ago

This week we are traveling in Dubai and have had several meetings, and we are very happy to have met with new strategical partners.

Photos from LifeClean International AB's post

LifeClean International AB

2 months 18 hours ago

Here are a few pictures from today's seminar with Swecare and Medtech. We are very proud to be a member in the "CB Health Access" program!

 

check_icon_44

Världsunik produkt för rengöring och ytdesinfektion av alla typer av mikrober

check_icon_44

Eliminering av Clostridium difficile på 60 sekunder

check_icon_44

Färdigblandad lösning, redo att användas direkt ur flaskan

Världens första medel för effektiv avdödning av Clostridium difficile är här

Clostridium difficile är en sporbildande bakterie som kan överleva i omgivningen runt smittade personer under lång tid och på så vis lätt spridas till andra, ofta på sjukhus. Bakterien kan bilda gifter - toxiner - som kan irritera tarmslemhinnan och orsaka svåra diarréer.

Konsekvensen av Clostridum difficile är betydande. Av Sveriges cirka 10 000 drabbade per år avlider omkring 12 procent. Sjukdomen orsakar stora samhällskostnader.

Forskarnas upprepade studier visar att LifeClean är marknadens första produkt som avdödar just Clostridium difficile på 2 eller till och med 1 minut. Därutöver avdödas också multiresistenta bakterier som MRSA, ESBL, VRE, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter samt Norovirus.

Detta ger oss möjligheten att erbjuda vården en komplett lösning, från allrengöring till desinficering av operationssalar.

LifeClean är klinisk prövad

Lifeclean är utvecklad och testad i samarbete med Universitetssjukhuset Örebro. Med stöd från oss har hygienöverläkare Torbjörn Norén genomfört en vetenskaplig studie som visar att LifeClean är marknadens första effektiva lösning för att avdöda Clostridium difficile redan vid korta inverkningstider. Resultaten av studien presenteras på Malta i mars 2014, i samband med den 14:e kongressen för International Federation of Infection Control.