Thank you for visiting LifeClean's website!

We are happy and proud to announce that our Disinfectant has officially passed a third part test for killing Coronavirus structure in 30 seconds.
This has resulted in high demand and occupancy for us at LifeClean.

For questions regarding the product, user instructions and pricing, we kindly ask you to firstly turn to our agents in your country.
You will find a list of our agents here. We have also added useful information below.

Regarding delivery time on already placed orders, confirmed delivery times are the ones that apply.

We thank you for your understanding. To stay updated, please follow us on Facebook, LinkedIn or this website.

Stay safe and wash your hands.

Sincerely,
The LifeClean Team

Subscribe & Follow:

LifeClean, här för att rädda liv

Var tionde patient i Sverige drabbas av en vårdrelaterad infektion. Årligen avlider runt femton hundra personer som en följd av detta. Kostnaderna för vården uppskattas av Socialstyrelsen till fyra miljarder kronor per år – och då räknas inte samhällets övriga kostnader med.

De mest kända infektionerna är Clostridium difficile, Norovirus; Calicivirus (den s.k. Vinterkräksjukan) och multiresistenta bakterier; MRSA, VRE, ESBL, Pseudomonas aeruginosa och Acinetobacter

LifeClean har, tillsammans med forskare 
på laboratoriemedicinska länskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro, utvecklat en produktlinje som innehåller ett nytt patenterat medel för ytdesinfektion. Revolutionerande i sitt slag som kan reducera vårdrelaterade infektioner.

Följ oss i sociala medier

Samrådsunderlag till ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

På grund av en kraftigt ökad efterfrågan av våra produkter under rådande Covid19-pandemi har LifeClean påbörjat arbetet med en ansökan om ändringstillstånd för en ökad produktion av ytdesinfektionsprodukter. Ändringen gäller en tidsbegränsad ökning och kompletta ansökningshandlingar för prövning av ändringstillståndet planeras att inges till miljöprövningsdelegationen sommaren 2020. Som en del i tillståndsprocessen ska även ett samråd hållas. Samrådsunderlaget går att ladda ner här. Frågor och yttrande kan ställas till vår konsult Peter Norberg på COWI, peng@cowi.com, och sista datum för yttrande är 8:e juni.

 

check_icon_44

Världsunik produkt för rengöring och ytdesinfektion av alla typer av mikrober

check_icon_44

Eliminering av Clostridium difficile på 60 sekunder

check_icon_44

Färdigblandad lösning, redo att användas direkt ur flaskan

Världens första medel för effektiv avdödning av Clostridium difficile är här

Clostridium difficile är en sporbildande bakterie som kan överleva i omgivningen runt smittade personer under lång tid och på så vis lätt spridas till andra, ofta på sjukhus. Bakterien kan bilda gifter - toxiner - som kan irritera tarmslemhinnan och orsaka svåra diarréer.

Konsekvensen av Clostridum difficile är betydande. Av Sveriges cirka 10 000 drabbade per år avlider omkring 12 procent. Sjukdomen orsakar stora samhällskostnader.

Forskarnas upprepade studier visar att LifeClean är marknadens första produkt som avdödar just Clostridium difficile på 2 eller till och med 1 minut. Därutöver avdödas också multiresistenta bakterier som MRSA, ESBL, VRE, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter samt Norovirus.

Detta ger oss möjligheten att erbjuda vården en komplett lösning, från allrengöring till desinficering av operationssalar.

LifeClean är klinisk prövad

Lifeclean är utvecklad och testad i samarbete med Universitetssjukhuset Örebro. Med stöd från oss har hygienöverläkare Torbjörn Norén genomfört en vetenskaplig studie som visar att LifeClean är marknadens första effektiva lösning för att avdöda Clostridium difficile redan vid korta inverkningstider. Resultaten av studien presenteras på Malta i mars 2014, i samband med den 14:e kongressen för International Federation of Infection Control.