LifeClean, här för att rädda liv

Var tionde patient i Sverige drabbas av en vårdrelaterad infektion. Årligen avlider runt femton hundra personer som en följd av detta. Kostnaderna för vården uppskattas av Socialstyrelsen till fyra miljarder kronor per år – och då räknas inte samhällets övriga kostnader med.

De mest kända infektionerna är Clostridium difficile, Norovirus; Calicivirus (den s.k. Vinterkräksjukan) och multiresistenta bakterier; MRSA, VRE, ESBL, Pseudomonas aeruginosa och Acinetobacter

LifeClean har, tillsammans med forskare 
på laboratoriemedicinska länskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro, utvecklat en produktlinje som innehåller ett nytt patenterat medel för ytdesinfektion. Revolutionerande i sitt slag som kan reducera vårdrelaterade infektioner.

Shortcodes Ultimate

Shortcodes Ultimate

Följ oss i sociala medier

Facebook
Twitter
YOUTUBE
LinkedIn

Nyheter

LifeClean International AB

1 month 1 week ago

We hope you are having a great summer so far! ☀️🌴🕶️

We just wanted to say that our office is closed and we are on vacation from Thursday July 19th to Wednesday August 8th. See you in the fall!

LifeClean International AB

1 month 2 weeks ago

LifeClean är effektiv mot Norovirus.

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillagning-hygien-forpackningar/tillagning/koka-bar

Koka frysta importerade hallon innan du äter dem

LifeClean International AB

2 months 3 days ago

Exciting news! We are a part of the "Clean Care" project coordinated by RISE Research Institutes of Sweden that has recieved funding from Vinnova. The project will focus on the problem of preventing infections and preventing spread of infection as well as antibiotic-resistant bacteria in healthcare.

https://www.ri.se/nyheter/projektet-smittfri-vard-clean-care-skall-minska-vardrelaterade-infektioner

Timeline Photos

LifeClean International AB

2 months 4 days ago

LifeClean are very honored of having Professor Ha from South Korea visiting us. Here we're at the "The Nobelmuseum" about Alfred Nobel in Karlskoga, Sweden.

LifeClean International AB

2 months 4 days ago

LifeClean International AB shared a link.

Dimmat desinfektionsmedel når överallt

 

check_icon_44

Världsunik produkt för rengöring och ytdesinfektion av alla typer av mikrober

check_icon_44

Eliminering av Clostridium difficile på 60 sekunder

check_icon_44

Färdigblandad lösning, redo att användas direkt ur flaskan

Världens första medel för effektiv avdödning av Clostridium difficile är här

Clostridium difficile är en sporbildande bakterie som kan överleva i omgivningen runt smittade personer under lång tid och på så vis lätt spridas till andra, ofta på sjukhus. Bakterien kan bilda gifter - toxiner - som kan irritera tarmslemhinnan och orsaka svåra diarréer.

Konsekvensen av Clostridum difficile är betydande. Av Sveriges cirka 10 000 drabbade per år avlider omkring 12 procent. Sjukdomen orsakar stora samhällskostnader.

Forskarnas upprepade studier visar att LifeClean är marknadens första produkt som avdödar just Clostridium difficile på 2 eller till och med 1 minut. Därutöver avdödas också multiresistenta bakterier som MRSA, ESBL, VRE, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter samt Norovirus.

Detta ger oss möjligheten att erbjuda vården en komplett lösning, från allrengöring till desinficering av operationssalar.

LifeClean är klinisk prövad

Lifeclean är utvecklad och testad i samarbete med Universitetssjukhuset Örebro. Med stöd från oss har hygienöverläkare Torbjörn Norén genomfört en vetenskaplig studie som visar att LifeClean är marknadens första effektiva lösning för att avdöda Clostridium difficile redan vid korta inverkningstider. Resultaten av studien presenteras på Malta i mars 2014, i samband med den 14:e kongressen för International Federation of Infection Control.

Website Malware Scan